A002 - Rechtsbijstand Zakelijk

Per 1 januari 2020 zijn de premies van de particuliere rechtsbijstandsproducten aangepast. De zakelijke premies worden geïndexeerd met 2,7%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A002 - Brand Zakelijk

Wijziging polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden van de Uitgebreide Brandverzekering worden geactualiseerd naar de nieuwe versie.

Wat wijzigt er?

  • Verbod op cessie
    De schadevergoeding mag niet aan een ander overdragen worden. Dit mag alleen als de verzekeraar hiervoor toestemming geeft. Deze aanpassing staat in het artikel ‘Verbod op cessie’ in de voorwaarden.
  • Wij passen de dekking voor niet-zichtbare schade aan zonnepanelen aan
    Niet-zichtbare schade is schade die met het blote oog niet te zien is, maar wel leidt tot opbrengstverlies. Als door hagel niet-zichtbare schade ontstaat dan vergoeden wij de schade als de zonnepanelen hierdoor minstens 25% minder opbrengen.
  • Omschrijving experts gewijzigd
    Er is duidelijker omschreven met welke experts de hoogte van het schadebedrag wordt bepaald.

A002 - Zakelijke gebouwen

Premiewijziging en aanpassing polisvoorwaarden
Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw gebouwenverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A003 - Vrachtauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de vrachtautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2019.

A003 - Werkmaterieel

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de werkmaterieelverzekering aan te passen. De W.A. premie aangepast. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur.

A200 – Vrachtauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de vrachtautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2019.

A202 - Zakelijke gebouwen

Premiewijziging en aanpassing polisvoorwaarden
Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw gebouwenverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A215 – Personenauto en Bestelauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto- en bestelautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2019.

A215 - Zakelijke gebouwen

Premiewijziging en aanpassing polisvoorwaarden

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw gebouwenverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

Polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden worden geactualiseerd naar de nieuwste versie. U vindt de nieuwste voorwaarden hier.

A215 - Aansprakelijkheid voor Bedrijven

Aanpassing polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven worden geactualiseerd. De nieuwste voorwaarden vindt u hier.

A217 - Aansprakelijkheid voor Bedrijven

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aan te passen. De premie wordt aangepast. Daarnaast wordt het minimaal verzekerd bedrag voor deze verzekering €2.500.000,-.  Uw premie vindt u op uw factuur.

A217 - Zakelijke gebouwen

Premiewijziging

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw gebouwenverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie voor de gebouwenverzekering wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A219 – Vrachtauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de vrachtautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2019.

A220 – Rechtsbijstand Zakelijk

De particuliere premies worden geïndexeerd met (gemiddeld) 4,5%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.
Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.

A226 - Aansprakelijkheid voor Bedrijven

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aan te passen. De premie wordt aangepast. Daarnaast wordt het minimaal verzekerd bedrag voor deze verzekering €2.500.000,-.  Uw premie vindt u op uw factuur.

A226 - Zakelijke gebouwen

Premiewijziging

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw gebouwenverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie voor de gebouwenverzekering wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A319 - Vrachtauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de vrachtautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2019.

A417 - Aansprakelijkheid voor Bedrijven

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aan te passen. De premie hiervoor zal worden aangepast. Daarnaast wordt het minimaal verzekerd bedrag voor deze verzekering €2.500.000,-.  Uw premie vindt u op uw factuur.

A417 - Zakelijke gebouwen

Premiewijziging

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw gebouwenverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie voor de gebouwenverzekering wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A418 - Aansprakelijkheid voor Bedrijven

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aan te passen. De premie hiervoor zal worden aangepast. Daarnaast wordt het minimaal verzekerd bedrag voor deze verzekering €2.500.000,-.  Uw premie vindt u op uw factuur.

A418 - Zakelijke gebouwen

Premiewijziging

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw gebouwenverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie voor de gebouwenverzekering wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A502 - Verzuim

Assuradeuren Gilde heeft meer schades moeten vergoeden dan verwacht. Om ervoor te zorgen dat zij ook in de toekomst schades kunnen vergoeden, is het noodzakelijk de premie voor de verzuimverzekering te verhogen. U ontvangt van ons nader bericht over de exacte verhoging.

A517 - Verzuim

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de verzuimverzekering aan te passen. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur.

V011 – Rechtsbijstand Zakelijk

De premies voor de zakelijke verzekeringen worden geïndexeerd met 2.2%.

De particuliere premies worden geïndexeerd met (gemiddeld) 4,5%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.
Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast. Hier vindt u de nieuwste voorwaarden.

V012 - Verzuim

De polisvoorwaarden voor de verzuimverzekering zijn geactualiseerd naar de nieuwste versie. Daar waar op individuele contracten premiewijzigingen plaatsvinden, zullen wij u informeren.