A002 - Personenauto en Bestelauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto- en bestelautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2019.

A002 - Woonhuis en Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie voor uw woonhuis- en inboedelverzekering wordt aangepast.  De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A002 – Rechtsbijstand Particulier

Per 1 januari 2020 zijn de premies van de particuliere rechtsbijstandsproducten aangepast. De particuliere premies worden geïndexeerd met 2,7%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A002 – Boot

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de bootverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2019.

A004 – Motor, Kampeerauto en Oldtimer

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de motor-, kampeerauto- en oldtimerverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast.  Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2019.

A202 – Personenauto

De afgelopen jaren is het totale schadebedrag voor WA-verzekeringen motorrijtuigen opnieuw gestegen. De belangrijkste redenen van de hogere schadelast zijn:

  • Het aantal verkeersongelukken en zwaargewonden neemt sterk toe.
  • De kosten van schadeherstel aan auto’s met nieuwe technologieën zijn hoger dan gemiddeld.
  • De uitkeringen en kosten bij letselschades stijgen.

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto aan te passen. De premie wordt aangepast.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in het afgelopen jaar.

A202 – Toercaravan en Woonhuis

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de toercaravan- en woonhuisverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2019.

A206 – Brand

Premiewijziging

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw brandverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. In onderstaand overzicht vindt u de premieverhoging per product.

Product Aanpassing
Brand
Goed Geregeld Pakket Woonhuis 2018 3,7%
Goed Geregeld Pakket Woonhuis 2015 4,7%
Goed Geregeld Pakket Inboedel  2015 2,5%

De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A210 – Woonhuis en Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw inboedel- en woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De woonhuisverzekering wordt aangepast en de premie voor de inboedelverzekering. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A215 – Personenauto

Premiewijziging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenautoverzekering aan te passen. Letselschades nemen toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premiewijziging nodig. De premie wordt aangepast. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in het afgelopen jaar.

A215 – Woonhuis en Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw inboedel- en woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

Tevens worden de polisvoorwaarden geactualiseerd naar de nieuwe versie VP WH 2019-01.

A226 – Caravan, Aanhanger en Ongevallen

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de caravan-, aanhanger en ongevallenverzekering aan te passen. De premie voor deze verzekeringen wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A226 – Boot

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de bootverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A226 – Motor

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de motorverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A226 – Oldtimer

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de oldtimerverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A226 – Reis

Premiewijziging 
Door een afnemende schadelast kunnen wij de premie voor de reisverzekering verlagen met 5%. Heeft u een rechtsbijstandsdekking, dan zijn wij genoodzaakt deze dekking wel te verhogen met 7%. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A226 – Woonhuis, Inboedel en Aansprakelijkheid voor Particulieren

Premiewijziging

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aan te passen. Om de kwaliteit van deze verzekeringen, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. In onderstaand overzicht vindt u de premieverhogingen per product:

Product Premieaanpassing   
Aansprakelijkheid voor particulieren 2% Het minimum verzekerd bedrag wordt €2.500.000.
Woonhuis 10%
Inboedel 10%

De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A230 - Personenauto

Premiewijziging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenautoverzekering aan te passen. Letselschades nemen toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premiewijziging nodig. De premie wordt aangepast. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in het afgelopen jaar.

A310 – Motor, Scootmobiel, Oldtimer

Premiewijziging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de motor, scootmobiel en oldtimerverzekeringen aan te passen. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A310 – Bromfiets en Snorfiets

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de bromfiets- en snorfietsverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A310 – Camper, Caravan en Watersport

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de camper-, caravan en watersportverzekeringen aan te passen. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A310 – Ongevallen

Aanpassing polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering worden geactualiseerd. Hierin zijn nieuwe verzekerde bedragen opgenomen. De nieuwe verzekerde bedragen zijn bij overlijden €25.000,- en bij blijvende invaliditeit €75.000,-.

A406 – Personenauto

Premiewijziging

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. De premie wordt aangepast. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2019.

A417 – Caravan, Aanhanger en Ongevallen

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de caravan-, aanhanger en ongevallenverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A417 – Motor

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de motorverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A417 – Oldtimer

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de oldtimerverzekering aan te passen. De premie wordt aangepast. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A417 – Reis

Premiewijziging 
Door een afnemende schadelast kunnen wij de premie voor de reisverzekering verlagen met 5%. Heeft u een rechtsbijstandsdekking, dan zijn wij genoodzaakt deze dekking wel te verhogen met 7%. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A417 – Woonhuis, Inboedel en Aansprakelijkheid voor Particulieren

Premiewijziging

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aan te passen. Om de kwaliteit van deze verzekeringen, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. In onderstaand overzicht vindt u de premieverhogingen per product:

Product Premieaanpassing   
Aansprakelijkheid voor particulieren 2% Het minimum verzekerd bedrag wordt €2.500.000.
Woonhuis 10%
Inboedel 10%

De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

V011 – Rechtsbijstand Particulier

De particuliere premies worden geïndexeerd met (gemiddeld) 4,5%. De premieaanpassing komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening. Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.