WIJZIGINGEN ZAKELIJKE VERZEKERINGEN 2019

Voor 2019 zijn er voor verschillende verzekeringsproducten wijzigingen doorgevoerd.

Welke wijzigingen zijn voor mij van toepassing?
Op uw factuur kunt u de maatschappijcode en het product vinden. De maatschappijcode staat in het factuuroverzicht in de kolom ‘factuurnummer’:

Bekijk alle wijzigingen voor 2019

V011 – Rechtsbijstand Zakelijk

De zakelijke premies worden geïndexeerd met (gemiddeld) 5%. Voor de ProRechtCombinatie Agrarisch vindt een premieverhoging plaats van 10%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A215 – Bestelauto

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2018.

A002 – Personenauto/ bestelauto

Actualisatie polisvoorwaarden en premieverhoging

Actualisatie polisvoorwaarden en premieverhoging Door een toenemende schadelast is Assuradeuren Gilde genoodzaakt de premie voor de zakelijke personenauto en de zakelijke bestelauto aan te passen. Dit is met behoud van de huidige BM-ladder. Daarnaast worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie PER18-02 cq BES18-02.

Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.

Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2018.

Daarnaast is de no-claimbeschermer niet meer beschikbaar voor mutaties en nieuwe aanvragen.

A002 - Rechtsbijstand

Per 1 januari 2019 zijn de premies van de zakelijke producten aangepast. De zakelijke premies worden geïndexeerd met 2,1%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A002/A202 - Opstal/ Inventaris/ Goederen/ Aansprakelijkheid/ Werkmaterieel

De polisvoorwaarden zijn aangepast naar de nieuwste versie:

AVB: VAB 2019-01

Opstal/Inventaris/Goederen: VBB 2019-01

Met betrekking tot een verzekerde schade aan asbesthoudende daken geldt per 01-01-2019 volgens artikel 11 van de polisvoorwaarden bij een polis zonder voortaxatie het volgende:

Gebouwen:

11.2.2.1 Ongeacht de hieronder genoemde waardegrondslagen passen we voor

dakbedekking of gevelbekleding waar asbest in zit een afschrijving toe.

Vindt de gebeurtenis plaats in 2018? Dan stellen we de waarde vast op 25% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort.
Vindt de gebeurtenis plaats in 2019? Dan stellen we de waarde vast op 20% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort.
Vindt de gebeurtenis plaats in 2020? Dan stellen we de waarde vast op 15% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort.
Vindt de gebeurtenis plaats in 2021? Dan stellen we de waarde vast op 10% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort.
Vindt de gebeurtenis plaats in 2022 of later? Dan stellen we de waarde vast op 5% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort.

Werkmaterieel: VMW 2019-01

Collectieve Ongevallen: VOC 2019-01

Persoonlijke Ongevallen: VOP 2019-01

A003 - Vrachtauto

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de vrachtauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2018. Daarnaast worden de polisvoorwaarden vrachtautoverzekering aangepast naar de nieuwste versie VMB2019-01

A003 - Werkmateriaal

De polisvoorwaarden voor het werkmateriaal zijn geactualiseerd naar de nieuwste versie.

A406 – Personen/ bestelauto

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2018.

A202 Motorrijtuigen

De afgelopen jaren is het totale schadebedrag voor WA-verzekeringen motorrijtuigen opnieuw gestegen. De belangrijkste redenen van de hogere schadelast zijn:

  • Het aantal verkeersongelukken en zwaargewonden neemt sterk toe.
  • De kosten van schadeherstel aan auto’s met nieuwe technologieën zijn hoger dan gemiddeld.
  • De uitkeringen en kosten bij letselschades stijgen.

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2018.

A230 - Personenauto/bestelauto:

Actualisatie polisvoorwaarden en premieverhoging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen. Daarnaast worden de polisvoorwaarden van de autoverzekering aangepast naar de nieuwste versie PER151-02
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2018.

A502 - Verzuim

Assuradeuren Gilde heeft meer schades moeten vergoeden dan verwacht. Om ervoor te zorgen dat zij ook in de toekomst schades kunnen vergoeden, is het noodzakelijk de premie voor de verzuimverzekering te verhogen. U ontvangt van ons nader bericht over de exacte verhoging.

V012 - Verzuim

De polisvoorwaarden voor de verzuimverzekering zijn geactualiseerd naar de nieuwste versie. Daar waar op individuele contracten premiewijzigingen plaatsvinden, zullen wij u informeren.

A517 - Verzuim

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de verzuimverzekering aan te passen. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur.

A217 - A417 - A418 - A226 Zakelijk producten

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto, bestelauto, vrachtauto, aansprakelijkheid, gebouw, garage, werkmaterieel en bedrijfsrechtsbijstand aan te passen. Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren(bij motorrijtuigen) dan wel een geclaimde schade in 2018.

A319 - Vrachtauto/ personen/ bestelauto

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de vrachtauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2018.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Maak dan vrijblijvend een afspraak!

  • Verzekeringen overzichtelijk in 1 pakket.
  • 5% extra korting bij meerdere rubrieken.
  • 24 uur per dag inzage in polismap via internet of app.
  • Snelle en vakkundige schadeafhandeling.
  • Persoonlijke service.
  • Vaste aanspreekpunten.