WIJZIGINGEN ZAKELIJKE VERZEKERINGEN 2017

Voor 2017 zijn er voor verschillende verzekeringsproducten wijzigingen doorgevoerd.

Welke wijzigingen zijn voor mij van toepassing?
Op uw factuur kunt u de maatschappijcode en het product vinden. De maatschappijcode staat in het factuuroverzicht in de kolom ‘factuurnummer’:
factuur_maatschappijcode

  • A002 – Personenauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 7%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 7%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A002 – Bestelauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.500.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 9%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 5%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A002 – Rechtsbijstand Bedrijven/Rechtsbijstand Transport
   Rechtsbijstad Eigen-Rijder/ Rechtsbijstand ZZP-er/
   Rechtsbijstand Detaillisten/Rechtsbijstand (Para)Medici/
   Rechtsbijstand Zorgverlener/Rechtsbijstand Verenigingen

   De premie wordt beperkt aangepast met 3,5%.


  • A002 – Inventaris/Goederen/Opstal/Bedrijfsschade/Extra Kosten

   Vanwege extreem weer in de afgelopen jaren is de schadelast fors gestegen. Met name hoosbuien maar ook hagelbuien veroorzaken grote waterschade. Ook bedrijfspandbranden hebben een forse impact op de schadeomvang.
   Om de kwaliteit van uw brandverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premieaanpassing is max. 9% afhankelijk van uw hoedanigheid.


  • A002 – Aansprakelijkheid Bedrijf

   De brandregresregeling die voorheen als clausule op uw polis was aangetekend is nu in de polisvoorwaarden verwerkt. Tevens is “Goed werkgeverschap”vermeld in de voorwaarden: ( avb-vab-2016-01-agilde )


  • A202 – Werkmaterieel

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.500.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 9%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 5%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A202 – Personenauto/Bestelauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.500.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 9%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 5%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A003 – Vrachtauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.500.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van WA 9%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.


  • A203 of A210 – Personenauto/Bestelauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 6%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 2%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A203 of A210 – Bestelauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 8%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 2%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A217 of A417 – Personenauto/Bestelauto/Vrachtauto

   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 14%.


  • A226 of A217 – Rechtsbijstand Bedrijven/Rechtsbijstand ZZP-er

   De premie wordt aangepast met 10%.


  • A406 – Personenauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.070.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 10%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.


  • A406 – Bestelauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.070.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 10%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 10%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


Bekijk ook onze zakelijke producten.

Lammert Heida AssuradeurenGilde b.v.

Meer weten?

Maak dan vrijblijvend een afspraak!

 • Verzekeringen overzichtelijk in 1 pakket.
 • 10% extra korting bij meerdere rubrieken.
 • 24 uur per dag inzage in polismap via internet of app.
 • Snelle en vakkundige schadeafhandeling.
 • Persoonlijke service.
 • Vaste aanspreekpunten.