Volmachtbedrijf


Uw assurantieadviseur werkt samen met AssuradeurenGilde b.v., wat betekent dat voor u als klant?

U heeft het vast al gemerkt: uw assurantieadviseur werkt samen met AssuradeurenGilde b.v.. AssuradeurenGilde is een zogenaamde volmachtbedrijf. Graag leggen wij uit wat een volmachtbedrijf is en hoe u als klant daar wijzer van wordt.

Om misverstanden te voorkomen

AssuradeurenGilde vertegenwoordigt de verzekeraars: zij voeren in plaats van die verzekeraars zélf alle administratieve taken rond uw polis uit. Uw assurantieadviseur is en blijft uw eerste aanspreekpunt voor al uw verzekeringen.

Wat is een volmachtbedrijf?

Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om voor meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een volmachtbedrijf doet bijna alles wat een verzekeraar zelf ook doet: polissen opmaken, wijzigingen in uw verzekeringen administreren en schades vaststellen en uitkeren. Een volmachtbedrijf draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een volmachtbedrijf heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (Afm). Een volmachtbedrijf is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde: zijn volmachten. Daardoor kan uw assurantieadviseur u beter en sneller van dienst zijn.

Hoe word ik daar als klant wijzer van?

De samenwerking met AssuradeurenGilde b.v. biedt u tal van voordelen. AssuradeurenGilde behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen, volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van een verzekeraar. Daarbij zoekt uw assurantieadviseur voor uw persoonlijke situatie altijd de beste verzekering uit. Bij één partij, die alle belangrijke verzekeraars van Nederland vertegenwoordigt. Voorheen moest uw assurantieadviseur dat telkens bij alle verzekeraars individueel doen, tijdrovend en administratief vaak een doolhof. Met AssuradeurenGilde als partner gaat dat nu sneller en efficiënter en daar profiteert ú van. Voorbeeld Zonder de tussenkomst van een volmachtbedrijf zou uw assurantieadviseur een pakketpolis voor u sluiten bij bijvoorbeeld Nationale Nederlanden. U krijgt dan bijvoorbeeld een inboedelpolis en een autopolis van één verzekeringsmaatschappij, in dit geval dus Nationale Nederlanden. Maar het kan best zo zijn dat die verzekeraar wél de beste autopolis voor u heeft, maar niet de beste inboedelverzekering. Door de samenwerking met een volmachtbedrijf kan uw assurantieadviseur de verzekeringen van meerdere verzekeraars toch in één pakket aanbieden, met alle voordelen van een pakket, zoals maandbetaling en korting naar gelang het aantal verzekeringen in het pakket. U loopt als klant overigens geen enkel risico van deze bundeling: de verzekeraars zijn gebonden aan wat het volmachtbedrijf met u en uw assurantieadviseur heeft afgesproken.

En bij schade?

Uw schade regelt uw assurantieadviseur samen met het volmachtbedrijf ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

 

Levert het volmachtbedrijf ook maatwerk?

Het volmachtbedrijf is een professional die het juiste financiële product kan leveren. AssuradeurenGilde kan daarom naast standaard financiële producten van verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm een eigen volmachtproduct. AssuradeurenGilde kan daarbij de prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct zelf aanpassen.

 

Hoe onafhankelijk is het volmachtbedrijf?

AssuradeurenGilde heeft als volmachtbedrijf een volmacht van maar liefst dertien verzekeraars. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Uw assurantieadviseur is uiteraard niet verplicht om alle financiële producten bij AssuradeurenGilde onder te brengen. Wel zal uw assurantieadviseur in veel gevallen samen met u kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat uw assurantieadviseur dan de dienstverlening aan u helemaal in eigen hand heeft.

Kan ik veilig zaken doen met een volmachtbedrijf en waar kan ik terecht met klachten?

Zeker! Een volmachtbedrijf voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (Afm) zijn gesteld. Bovendien stellen verzekeraars die een volmacht aan AssuradeurenGilde verlenen nog eens extra voorwaarden van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit. AssuradeurenGilde is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert. Kijk eventueel op www.nvga.org. Alle volmachtbedrijven zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.

Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door het volmachtbedrijf zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld. Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: uw assurantieadviseur, samen met het volmachtbedrijf.

Moet ik een volmachtbedrijf extra betalen voor zijn diensten?

Nee. Volmachtbedrijven nemen verzekeraars veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van die verzekeraars een aparte vergoeding. U betaalt niets extra’s. Ook voor verzekeraars is de samenwerking met een volmachtbedrijf aantrekkelijk, omdat de vergoeding die zij aan de volmachtbedrijven geven lager is dan de kosten die zij zelf zouden maken voor bijvoorbeeld het opmaken van de polis en het regelen van de schades.