Schade melden

Loopt uw polis via AssuradeurenGilde b.v. en u heeft onverhoopt een schadegeval? Hieronder kunt u lezen hoe u het beste te werk kunt gaan.

Neem eerst contact op met uw tussenpersoon

Meld de schade eerst bij uw tussenpersoon. Op uw polisblad vindt u het telefoonnummer of u kunt hier direct het telefoonnummer opzoeken. Samen met uw tussenpersoon neemt u de schade door. Uw tussenpersoon kan u meteen vertellen waar u moet zijn om u zo snel mogelijk schadeloos te stellen. Een aantal van onze tussenpersonen hebben de bevoegdheid om uw schade meteen in behandeling te nemen. Het is dus belangrijk om uw schade eerst bij uw tussenpersoon te melden.

Onze aangesloten tussenpersonen

Heeft u nog vragen?

U kunt uw vraag over uw schade per e-mail of via het contactformulier aan ons stellen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.

Rolf Boersma AssuradeurenGilde b.v.

Meer weten?