Schade melden

Loopt uw polis via AssuradeurenGilde b.v. en u heeft onverhoopt een schadegeval? Hieronder kunt u lezen hoe u het beste te werk kunt gaan.

Neem eerst contact op met uw tussenpersoon

Meld de schade eerst bij uw tussenpersoon. Op uw polisblad vindt u het telefoonnummer of u kunt hier direct het telefoonnummer opzoeken. Samen met uw tussenpersoon neemt u de schade door. Uw tussenpersoon kan u meteen vertellen waar u moet zijn om u zo snel mogelijk schadeloos te stellen. Een aantal van onze tussenpersonen hebben de bevoegdheid om uw schade meteen in behandeling te nemen. Het is dus belangrijk om uw schade eerst bij uw tussenpersoon te melden.

Onze aangesloten tussenpersonen

Werkwijze schadebehandeling

Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen een bevestiging van de schademelding naar uw tussenpersoon te sturen. Vervolgens zullen wij beoordelen of de geclaimde schade (volledig) verzekerd is. Als het nodig is, nemen wij contact op met jou of jouw adviseur voor aanvullende informatie.

Als de schade niet (volledig) verzekerd is, zullen wij je daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Als de schade wel verzekerd is, zal de omvang van de schade vastgesteld moeten worden, bijvoorbeeld middels offertes en nota’s. Bij grotere en/of complexe schades kunnen wij besluiten om een expert in te schakelen.

Als vast staat dat de schade is verzekerd en de omvang van de schade bekend is, zullen wij zo spoedig mogelijk zorg dragen voor de (financiële) afwikkeling van de schade.

Heeft u nog vragen?

U kunt uw vraag over uw schade per e-mail of via het contactformulier aan ons stellen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.

Rolf Boersma AssuradeurenGilde b.v.

Meer weten?