Schade melden

Loopt uw polis via AssuradeurenGilde b.v. en u heeft onverhoopt een schadegeval? Hieronder kunt u lezen hoe u het beste te werk kunt gaan.

Neem eerst contact op met uw tussenpersoon

Meld de schade eerst bij uw tussenpersoon. Op uw polisblad vindt u het telefoonnummer of u kunt hier direct het telefoonnummer opzoeken. Samen met uw tussenpersoon neemt u de schade door. Uw tussenpersoon kan u meteen vertellen waar u moet zijn om u zo snel mogelijk schadeloos te stellen. Een aantal van onze tussenpersonen hebben de bevoegdheid om uw schade meteen in behandeling te nemen. Het is dus belangrijk om uw schade eerst bij uw tussenpersoon te melden.

Onze aangesloten tussenpersonen

Werkwijze schadebehandeling

Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen u te voorzien van een besluit over de dekking van uw schade. Vervolgens zullen wij beoordelen of de geclaimde schade (volledig) verzekerd is. Als het nodig is, nemen wij contact op met jou of jouw adviseur voor aanvullende informatie.

Als de schade niet (volledig) verzekerd is, zullen wij je daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Als de schade wel verzekerd is, zal de omvang van de schade vastgesteld moeten worden, bijvoorbeeld middels offertes en nota’s. Bij grotere en/of complexe schades kunnen wij besluiten om een expert in te schakelen.

Als vast staat dat de schade is verzekerd en de omvang van de schade bekend is, zullen wij zo spoedig mogelijk zorg dragen voor de (financiële) afwikkeling van de schade.

Directe Schadeafhandeling

De regeling Directe Schadeafhandeling is op 1 juli 2021 van start gegaan. Deze regeling geeft je de keuze om een WA-schade door je eigen vertrouwde WA-verzekeraar af te laten handelen. Vanaf 1 april 2023 wordt deze regeling uitgebreid naar schade aan campers en motoren. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan deze vorm van schade sneller en eenvoudiger worden afgehandeld

Moet ik gebruiken maken van deze regeling?

Nee, je bent niet verplicht om van deze regeling gebruik te maken. Je kunt er ook voor kiezen om de schade te melden op een rechtsbijstandverzekering als je die hebt. Of je kiest ervoor de schade zelf te verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wanneer is de regeling van toepassing?

Directe Schadeafhandeling is van toepassing in het volgende geval:

bij een botsing van een personenauto, verzekerd op een particuliere polis, met een ander motorrijtuig waarbij jouw auto beschadigd raakt, en wanneer de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor jouw schade, en zowel jouw personenauto als het andere motorrijtuig moet zijn voorzien van een Nederlands kenteken geregistreerd bij RDW.

In deze gevallen geldt de regeling niet

Directe Schadeafhandeling is niet van toepassing:

 • bij letsel- en overlijdensschade
 • bij een botsing tussen meer dan 2 voertuigen
 • wanneer de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is
 • wanneer de aansprakelijkheid niet komt vast te staan

Directe Schadeafhandeling is ook niet van toepassing in het geval van

 • een toegestane WAM-uitsluiting, zoals diefstal, snelheidsritten of snelheidswedstrijden
 • wanneer je geen geldige WA-verzekering hebt, bijvoorbeeld als er sprake is van een opschorting van de dekking omdat je de premie niet betaald hebt
 • wanneer jij of de bestuurder van jouw motorrijtuig alcohol, drugs, medicijnen of andere middelen hebt gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloeden, of als jij of de bestuurder niet mag rijden
 • wanneer je fraude pleegt
 • een botsing met een buitenlands motorrijtuig
 • wanneer het motorijtuig dat met jouw motorrijtuig in botsing is gekomen niet verzekerd is bij of via een deelnemende verzekeraar bij deze regeling

Is de regeling niet van toepassing of zijn wij het niet met elkaar eens over de aansprakelijkheid? Dan moet je schade wel zelf verhalen bij de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij.

Wat moet ik doen?

Meld een schade op tijd en geef ons jouw volledige medewerking om de schade af te kunnen wikkelen. Als je dat niet doet kunnen we je niet verder helpen. Kijk op de pagina Schade aan of met je voertuig melden bij a.s.r. voor meer informatie over schade aan je auto melden.

Met medewerking verlenen bedoelen wij onder andere dat je onze belangen niet schaadt. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt nemen wij een aantal maatregelen. Meer hierover kun je lezen in de polisvoorwaarden die horen bij je WA-verzekering. Meer informatie over fraude vind je op onze pagina over ons fraudebeleid.

Deze schade krijg je vergoed

De schade de wij aan jou vergoeden omvat alle schade die jij ook kunt vorderen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Mijn voertuig is total loss, wat nu?

Stelt de expert vast dat je voertuig total loss (totaal verlies) is? Dan moet je in sommige gevallen afstand doen van je motorrijtuig voordat wij de schade betalen. Je draagt dan het eigendom over aan ons of aan een opkoper die wij kiezen. Het overdragen van eigendom is in ieder geval van toepassing bij motorrijtuigen jonger dan 10 jaar waarbij de dagwaarde hoger is dan € 2.000. Doe je in dit geval geen afstand van je voertuig? Dan is de regeling Directe Schadeafhandeling niet van toepassing en kunnen wij de schade niet met jou afhandelen.

Zo werkt het proces van schadeherstel

Wanneer je kiest voor de regeling Directe Schadeafhandeling, kun je gebruik maken van reparatie via het Schadegarantnetwerk. Schadeherstel door een aangesloten reparateur heeft de volgende voordelen

 • Gratis leenauto
 • Haal- & brengservice
 • Je hoeft niets voor te schieten
 • Door expertise vaak een korte reparatieduur
 • 4 jaar garantie op reparaties (FOCWA)
 • Aangesloten reparateurs vind op onze pagina over schadeherstel.

Kies je voor de regeling Directe Schadeafhandeling én voor reparatie via het Schadegarantnetwerk? Neem dan contact met ons op en geef de hersteller van jouw keuze aan ons door. Wij informeren de hersteller waarna je zelf een afspraak voor herstel maakt.

Voordelen van Directe Schadeafhandeling

Als de schade voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven onder ‘In deze gevallen is de regeling van toepassing’, dan heeft Directe Schadeafhandeling veel voordelen:

 • Je klopt gewoon aan bij ons of je adviseur en meldt de schade. De schade wordt dan sneller afgehandeld;
 • Het indienen van een claim kost jou straks minder tijd, omdat jij niet meer hoeft uit te zoeken bij wie de ander verzekerd is;
 • Jij of jouw adviseur hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij over wie aansprakelijk is;
 • Je kunt gebruikmaken van een breed netwerk aan schadeherstelbedrijven, waarbij je verzekerd bent van kwaliteit en daarnaast vervangend vervoer;
 • Je betaalt niets voor deze service.

Heeft u nog vragen?

U kunt uw vraag over uw schade per e-mail of via het contactformulier aan ons stellen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.

Rolf Boersma AssuradeurenGilde b.v.

Meer weten?