Sanctiewetgeving VVA1020

Wat is de Sanctiewet?

De Sanctiewet 1977 is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen. Ter voldoening aan de verdragen of internationale afspraken, kunnen algemene maatregelen van bestuur worden opgelegd.

Welke sanctiemaatregelen zijn er?

Voorbeelden van sancties zijn wapenembargo’s, reis- en visumrestricties, verbod op de import of export van alle of specifieke goederen en beperkingen aan het betalingsverkeer (bijvoorbeeld een verbod op het verstrekken van kredieten). Financiële instellingen moeten zich houden aan de wettelijke sancties.