WIJZIGINGEN PARTICULIERE VERZEKERINGEN 2019

Voor 2019 zijn er voor verschillende verzekeringsproducten wijzigingen doorgevoerd.

Welke wijzigingen zijn voor mij van toepassing?
Op uw factuur kunt u de maatschappijcode en het product vinden. De maatschappijcode staat in het factuuroverzicht in de kolom ‘factuurnummer’:

Bekijk alle wijzigingen voor 2019

A002 - Personenauto/ Bestelauto

Actualisatie polisvoorwaarden en premieverhoging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen. Daarnaast worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie PER18-02 cq BES18-02.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2018.

A002 - Woonhuis/Glas Inboedel en Aansprakelijkheid Particulier

Door extremere weersomstandigheden zoals de stormschade zagen we in 2018 helaas een toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw inboedel- en woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig.
In 2018 zagen wij ook in aantal en omvang AVP schaden toenemen.
De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A002 - Doorlopende reis/ annulering

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de doorlopende reis- en annuleringsverzekering aan te passen. Vanaf 1 januari 2019 wordt de premie van de doorlopende reisverzekering verhoogd met 3%.

A002 – Rechtsbijstand Particulier

Per 1 januari 2019 zijn de premies van de particuliere producten aangepast. De particuliere premies worden geïndexeerd met 2,1%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A202 – Personenauto/ bestelauto

De afgelopen jaren is het totale schadebedrag voor WA-verzekeringen motorrijtuigen opnieuw gestegen. De belangrijkste redenen van de hogere schadelast zijn:

  • Het aantal verkeersongelukken en zwaargewonden neemt sterk toe.
  • De kosten van schadeherstel aan auto’s met nieuwe technologieën zijn hoger dan gemiddeld.
  • De uitkeringen en kosten bij letselschades stijgen.

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2018.

A210 – Woonhuis/Glas Inboedel en Aansprakelijkheid Particulier

Door de toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt om de premie te verhogen. In onderstaand overzicht ziet u wat het inhoudt.
Door extremere weersomstandigheden zoals de stormschade zagen we in 2018 helaas een toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw inboedel- en woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig.
In 2018 zagen wij ook in aantal en omvang AVP schaden toenemen.
De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A215 – Bestelauto

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen.
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2018.

A215 – Woonhuis/glas en Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals de stormschade zagen we in 2018 helaas een toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw inboedel- en woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. Uw inboedel- en woonhuisverzekering zijn geactualiseerd, de polis voorwaarden zijn beter leesbaar.

Wanneer u zonnepanelen op uw dak van het verzekerde woonhuis laat installeren in 2019 dan verzoeken  wij u dit kenbaar te maken bij uw adviseur LOF Wonen.

Uw adviseur kan dit dan laten aantekenen en verzekeren op uw woonhuisverzekering tegen schade als gevolg van gebeurtenissen zoals omschreven in de polisvoorwaarden.

Reeds in 2018 of daarvoor geïnstalleerde zonnepanelen zijn verzekerd op uw woonhuisverzekering.

Woonhuis:
Voor woonhuis/glas geldt voortaan het voorwaardenmodel 2018-01.
VP_WH_2018-01_(Woonhuis)

Inboedel:
Voor inboedel geldt voortaan het voorwaardenmodel 2018-01.
VP_IB_2018-01_(Inboedel)

De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A215 – Aansprakelijkheid voor particulieren

In de afgelopen jaren hebben wij meer particuliere aansprakelijkheidsschades moeten vergoeden dan verwacht. Wij willen ervoor zorgen dat wij ook in de toekomst zulke schades nog kunnen vergoeden. Daarom is het noodzakelijk de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren VVP aan te passen . De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.
Ook hebben wij de polisvoorwaarden aangepast. Het voorwaardenmodel 2015-01 wordt vervangen door voor model 2018-01.
VP AS 2018-01 (AVP)

A217, A417 of A418 – Inboedel, Woonhuis en Rechtsbijstand

De polisvoorwaarden van het ZekerheidsPakket Particulieren zijn aangepast.
Het gaat om de Algemene voorwaarden en de voorwaarden van de Inboedelverzekering, de Opstalverzekering en de Rechtsbijstandverzekering. Het gaat veelal om de om uitbreiding van bestaande teksten om het één en ander te verduidelijken.

Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Om de kwaliteit van uw inboedel- en woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig.

De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A217 - A417 - A418 Motorrijtuigen

Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen. Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2018.

Voorwaardennummer Verzekering
PP 3315-02 Motorrijtuigverzekering WA personenauto
PP 3316-01 Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer
PP 3325-02 Motorrijtuigverzekering Casco personenauto
PP 3326-01 Motorrijtuigverzekering Casco personenauto met no-claimbeschermer
PP 3335-02 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto
PP 3336-01 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto met no-claimbeschermer

A230 - Personenauto en Bestelauto

Actualisatie polisvoorwaarden en premieverhoging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto en de bestelauto aan te passen. Daarnaast worden de polisvoorwaarden personenautoverzekering aangepast naar de nieuwste versie PER151-02
Letselschades namen in 2018 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.
Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in 2018.

A310 – Woonhuis, Inboedel, Aansprakelijkheid, Ongevallen, Reis en Rechtsbijstand

Om de kwaliteit van uw inboedel- ,woonhuis-, doorlopende reis en rechtsbijstandverzekering , de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig.
In 2018 zagen wij ook in aantal en omvang AVP schaden toenemen.
De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

V011 – Rechtsbijstand Particulier

De particuliere premies worden geïndexeerd met (gemiddeld) 5%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Maak dan vrijblijvend een afspraak!

  • Verzekeringen overzichtelijk in 1 pakket.
  • 5% extra korting bij meerdere rubrieken.
  • 24 uur per dag inzage in polismap via internet of app.
  • Snelle en vakkundige schadeafhandeling.
  • Persoonlijke service.
  • Vaste aanspreekpunten.