A002 / A206 / A406 - Personenauto en Bestelauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto- en bestelautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. De premie voor de WA-dekking en (beperkt) Casco-dekking van de personenauto- en bestelautoverzekering worden verhoogd met 9,5%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2020.

A002 - Rechtsbijstand Zakelijk

Premiewijziging
Per 1 januari 2021 zijn de premies van de particuliere rechtsbijstandsproducten aangepast. De rechtsbijstandverzekering ZZP wordt verhoogd met 5%. Overige zakelijke rechtsbijstandverzekeringen worden geïndexeerd met 2,7%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A003 - Vrachtauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto- en bestelautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. De premie voor de WA-dekking en (beperkt) Casco-dekking van de personenauto- en bestelautoverzekering worden verhoogd met 3%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2020.

A319 – Vrachtauto en oplegger

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de vrachtautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Uw premie wordt verhoogd met 3%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2020.

A202 - Personenauto en Bestelauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto- en bestelautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. De premie voor de WA-dekking en (beperkt) Casco-dekking van de personenautoverzekering worden verhoogd met 2,5%. De premie voor de WA-dekking van de bestelautoverzekering worden verhoogd met 5%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2020.

A202 - Zakelijke gebouwen

Aanpassing polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden voor de zakelijke gebouwenverzekering wordt geactualiseerd naar de nieuwste versie

A215 - Collectieve ongevallen

Aanpassing polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden worden geactualiseerd.  De belangrijkste wijzigingen vindt u hier:

  • Alleen een werkgever / werknemer relatie wordt verzekerd. In artikel 1.6 leest u wat wordt verstaan onder verzekerde. Wordt niet aan deze definitie voldaan? Dan adviseren wij u om de verzekering elders onder te brengen. Indien u collectieve ongevallen van A.s.r. in uw portefeuille heeft lopen zullen wij u hierover een overzicht verschaffen, zodat u de wijzigingen met uw klanten kunt bespreken.
  • De polisvoorwaarden zijn herschreven en verduidelijkt. Hierdoor zijn de polisvoorwaarden beter leesbaar en is het duidelijker wat er wel of niet onder de dekking van uw verzekering valt.
  • Enkele dekkingsuitsluitingen zijn vervallen. Een aantal gebeurtenissen, die voorheen niet onder de dekking van de verzekering vallen, zijn nu wel gedekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan motorrijden of het werken met houtbewerkingsmachines. In artikel 6 en 7 van de polisvoorwaarden leest u wat er gedekt en uitgesloten is van dekking.
  • Vergoeding wettelijke rente. Als het door omstandigheden niet lukt om de uitkering binnen 180 dagen te betalen, dan wordt de wettelijke rente vergoed. Voorheen werd in sommige gevallen pas rente na 365 dagen vergoed. Dit staat in artikel 6.8 van de polisvoorwaarden.
  • Nieuwe regeling bij fraude aangepast. Er is duidelijk omschreven wat we verstaan onder fraude en wat we doen als er sprake is van (een vermoeden van) fraude. Dit vindt u in artikel 10 van de polisvoorwaarden.

A217 / A226 / A406 - Zakelijke Motorrijtuigen

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de motorrijtuigenverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig.

De premie voor de WA-dekking van uw motorrijtuigenverzekering wordt verhoogd met gemiddeld 10%. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2020.

A502 - Verzuim

Assuradeuren Gilde heeft meer schades moeten vergoeden dan verwacht. Om ervoor te zorgen dat zij ook in de toekomst schades kunnen vergoeden, is het noodzakelijk de premie voor de verzuimverzekering te verhogen. U ontvangt van ons nader bericht over de exacte verhoging.

A517 - Verzuim

Assuradeuren Gilde heeft meer schades moeten vergoeden dan verwacht. Om ervoor te zorgen dat zij ook in de toekomst schades kunnen vergoeden, is het noodzakelijk de premie voor de verzuimverzekering te verhogen. U ontvangt van ons nader bericht over de exacte verhoging.

V012 - Verzuim

De polisvoorwaarden voor de verzuimverzekering zijn geactualiseerd naar de nieuwste versie. Daar waar op individuele contracten premiewijzigingen plaatsvinden, zullen wij u informeren.

V012 - WGA gat basis en WGA gat uitgebreid

Premiewijziging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de verzuimverzekering aan te passen. De premie voor de WGA gat basis en WGA gat uitgebreid worden verhoogd met 4%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur.

A417 - Motorrijtuigenverzekering

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de motorrijtuigenverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. De premie voor de WA-dekking van uw motorrijtuigenverzekering wordt verhoogd met een gemiddelde van 10%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2020.

V011 - Rechtsbijstand Zakelijk

De premie voor de zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen wordt geïndexeerd met 2,8% .De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.