A002 / A206 - Personenauto en Bestelauto

Premiewijziging 

Door een stijging van de schadelast als gevolg van onder meer inflatie en een stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim, zijn wij genoodzaakt de premie aan te passen. De premie voor de WA-dekking en de (beperkt) Casco-dekking worden verhoogd met 5%. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2021.

A002 - Rechtsbijstand Zakelijk

Premiewijziging
Per 1 januari 2022 wordt de premie van de rechtsbijstandsproducten aangepast. De premie wordt geïndexeerd met 2%. U vindt de nieuwe premie op uw factuur.

A002 / A202 Aansprakelijkheid voor bedrijven

Aanpassing polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven worden geactualiseerd naar de nieuwste versie.

A002 / A202 Collectieve ongevallen

Aanpassing polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de collectieve ongevallenverzekering wordt geactualiseerd naar de nieuwste versie.

A002 / A202 Bestelauto, Vrachtauto en Personenauto

Aanpassing polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de bestelauto-, vrachtauto- en personenautoverzekering worden geactualiseerd naar de nieuwste versie.

A003 - Werkmaterieel

Premiewijziging

De premie voor het werkmaterieel wordt geïndexeerd. De WA-dekking wordt geïndexeerd met 2,5% en tevens de (beperkt) casco-dekking wordt ook geïndexeerd met 2,5%. U vindt uw nieuwe premie op uw factuur.

A003 - Vrachtauto

Premiewijziging en aanpassing polisvoorwaarden

Door een stijging van de schadelast als gevolg van onder meer inflatie en een stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim, zijn wij genoodzaakt de premie aan te passen. De premie voor de WA-dekking wordt verhoogd met 7,5%. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2021. Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.

A215 - Alle producten

Aanpassing polisvoorwaarden

De algemene polisvoorwaarden zijn aangepast naar de nieuwste versie.

Pakketkorting
Een polis van a.s.r. zal vanaf januari 2022 geen pakketkorting meer genereren. De polis(sen) van a.s.r. zullen wel blijven meetellen voor de pakketkorting van de overige producten in het pakket.

A226 - Zekerheidspakket Zakelijk

Premiewijziging 

De premie voor het Zekerheidspakket Zakelijk wordt geïndexeerd met 2%. U vindt de nieuwe premie op uw factuur.

A226 - Zeker op Maat

Premiewijziging 

De premie voor Zeker op Maat wordt geïndexeerd met 2%. U vindt de nieuwe premie op uw factuur.

A230 - Ervarenrijder Personenauto

Premiewijziging

Door een stijging van de schadelast als gevolg van onder meer inflatie en een stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim, zijn wij genoodzaakt de premie aan te passen. De premie voor de WA-dekking en de (beperkt) Casco-dekking worden geïndexeerd met 2,5%. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2021.

A241 - Glas

Aanpassing polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de glasverzekering zijn aangepast naar de nieuwste versie.

A502 - Verzuim

Premiewijziging en aanpassing polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de verzuimverzekering zijn geactualiseerd naar de nieuwste versie. Daar waar op individuele contracten premiewijzigingen plaatsvinden, zullen wij u informeren.

A517 - Verzuim

Premiewijziging en aanpassing polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de verzuimverzekering zijn geactualiseerd naar de nieuwste versie. Daar waar op individuele contracten premiewijzigingen plaatsvinden, zullen wij u informeren.

V012 - Verzuim

Premiewijziging en aanpassing polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de verzuimverzekering zijn geactualiseerd naar de nieuwste versie. Daar waar op individuele contracten premiewijzigingen plaatsvinden, zullen wij u informeren.

V012 - WGA gat basis, WGA gat uitgebreid en WIA Excedent

Premiewijziging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de verzuimverzekering aan te passen. De premie voor de WGA gat basis wordt verhoogd met 4%. De premie voor WGA gat uitgebreid wordt verhoogd met 11% en de premie voor WIA Excedent wordt verhoogd met 10%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur.

V011 - Rechtsbijstand Zakelijk

Premiewijziging

De premie voor de zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen wordt geïndexeerd met 2,3%. U vindt de nieuwe premie op uw factuur.