A002 / A206 - Personenauto en Bestelauto

Premiewijziging 

Door een stijging van de schadelast als gevolg van onder meer inflatie en een stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim, zijn wij genoodzaakt de premie aan te passen. De premie voor de WA-dekking en de (beperkt) Casco-dekking worden verhoogd met 5%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2021

A002 - Woonhuis en Inboedel

Premiewijziging

Door een stijging van de schadelast als gevolg van onder meer inflatie en een stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim, zijn wij genoodzaakt de premie aan te passen. De premie wordt verhoogd met 5%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur.

A002 – Rechtsbijstand Particulier

Premiewijziging

Per 1 januari 2021 zijn de premies van de particuliere rechtsbijstandsproducten aangepast. De particuliere premies worden geïndexeerd met 2,5%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A002 - Doorlopende Reis en Annulering

Premiewijziging

De premie voor de doorlopende reis- en annuleringsverzekering wordt geïndexeerd met 2,5%. U vindt de nieuwe premie op uw factuur.

A004 - Motor, Kampeerauto en Oldtimer

Premiewijziging 

De premie voor de motor- kampeerauto- en oldtimerverzekering wordt geïndexeerd met 2,5%. U vindt de nieuwe premie op uw factuur.

A210 – Woonhuis en Inboedel

Premiewijziging

Door een stijging van de schadelast als gevolg van onder meer inflatie en een stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim, zijn wij genoodzaakt de premie aan te passen. De premie wordt verhoogd met 5%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur.

A215 - Boot

Aanpassing polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden worden aangepast naar de nieuwste versie.

A215 - Alle producten

Aanpassing polisvoorwaarden

De algemene polisvoorwaarden worden aangepast naar de nieuwste versie.

Pakketkorting
Een polis van a.s.r. zal vanaf januari 2022 geen pakketkorting meer genereren. De polis(sen) van a.s.r. zullen wel blijven meetellen voor de pakketkorting van de overige producten in het pakket.

A217 / A226 / A417 - Personenauto

Premiewijziging
De premie voor de autoverzekering wordt geïndexeerd met 1%. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2021.

A230 - Personenauto

Premiewijziging

Door een stijging van de schadelast als gevolg van onder meer inflatie en een stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim, zijn wij genoodzaakt de premie aan te passen. De premie voor de WA-dekking en de (beperkt) Casco-dekking worden geïndexeerd met 2,5%. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2021.

A240 - Woonhuis en Inboedel

Premiewijziging

Door een stijging van de schadelast als gevolg van onder meer inflatie en een stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim, zijn wij genoodzaakt de premie aan te passen. De premie wordt verhoogd met 10%. Uw nieuwe premie vindt u op uw factuur.

 

A310 – Rechtsbijstand

Aanpassing polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering worden geactualiseerd naar de nieuwste versie.

V011 - Rechtsbijstand

Premiewijziging en aanpassing polisvoorwaarden

De premie wordt geïndexeerd met 2,3%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening. Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.