A002 / A206 - Personenauto en Bestelauto

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenauto- en bestelautoverzekering aan te passen. Letselschades namen  het afgelopen jaar toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. De WA-dekking en de (beperkt) Casco-dekking worden verhoogd met 9,5%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade(s) in 2020.

A002 - Woonhuis, Inboedel, Aansprakelijkheid voor Particulieren en Kostbaarheden

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premie voor uw woonhuisverzekering, inboedelverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en kostbaarhedenverzekering worden verhoogd met 9,5%.  De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A002 – Rechtsbijstand Particulier

Per 1 januari 2021 zijn de premies van de particuliere rechtsbijstandsproducten aangepast. De particuliere premies worden geïndexeerd met 1,85%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.

A002 / A004 - Recreatie

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de recreatieverzekering aan te passen. De premie wordt verhoogd met 2%.

A210 – Woonhuis en Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals de storm, zagen we een forse toename van het aantal schadeclaims. Om de kwaliteit van uw inboedel- en woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De woonhuisverzekering en inboedelverzekering worden verhoogd met 5%. De nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A215 - Rechtsbijstand Particulier

De particuliere premies worden geïndexeerd met (gemiddeld) 10,5%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.  Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.

A215 - Bromfiets

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de bromfietsverzekering aan te passen. De premie wordt verhoogd met 20%. Voor de bromfietsen van de merken Vespa en Piaggo wordt de premie verhoogd met 40%. De schade opzittendenverzekering wordt verhoogd met 15%.

De polisvoorwaarden worden geactualiseerd naar de nieuwste versie.

A217 / A226 / A417 - Personenauto

Premiewijziging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenautoverzekering aan te passen. Letselschades nemen toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premiewijziging nodig. De premie voor uw personenautoverzekering wordt verhoogd met 8%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in het afgelopen jaar. Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.

A217 / A226 / A417 – Caravan, Aanhanger en Ongevallen

Premiewijziging 
De verzekeraar gebruikt de premie-inkomsten om schades te kunnen vergoeden. Het bedrag dat de afgelopen periode aan premies werd ontvangen blijkt onvoldoende te zijn om de schadelast te kunnen dragen. Om ook in de toekomst schades te kunnen blijven vergoeden, verhoogt de verzekeraar de premies. De premie voor deze verzekering wordt geïndexeerd met 1%. Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.

A217 / A226 / A417 – Boot

Premiewijziging 
De verzekeraar gebruikt de premie-inkomsten om schades te kunnen vergoeden. Het bedrag dat de afgelopen periode aan premies werd ontvangen blijkt onvoldoende te zijn om de schadelast te kunnen dragen. Om ook in de toekomst schades te kunnen blijven vergoeden, verhoogt de verzekeraar de premies. De premie voor deze verzekering wordt geïndexeerd met 1%. Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.

A217 / A226 / A417 – Motor

Premiewijziging 
De verzekeraar gebruikt de premie-inkomsten om schades te kunnen vergoeden. Het bedrag dat de afgelopen periode aan premies werd ontvangen blijkt onvoldoende te zijn om de schadelast te kunnen dragen. Om ook in de toekomst schades te kunnen blijven vergoeden, verhoogt de verzekeraar de premies. De premie voor deze verzekering wordt geïndexeerd met 1%. Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.

A217 / A226 / A417 – Oldtimer

Premiewijziging 
De verzekeraar gebruikt de premie-inkomsten om schades te kunnen vergoeden. Het bedrag dat de afgelopen periode aan premies werd ontvangen blijkt onvoldoende te zijn om de schadelast te kunnen dragen. Om ook in de toekomst schades te kunnen blijven vergoeden, verhoogt de verzekeraar de premies. De premie voor deze verzekering wordt geïndexeerd met 1%. Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.

A217 / A226 / A417 – Reis

Premiewijziging 
De verzekeraar gebruikt de premie-inkomsten om schades te kunnen vergoeden. Het bedrag dat de afgelopen periode aan premies werd ontvangen blijkt onvoldoende te zijn om de schadelast te kunnen dragen. Om ook in de toekomst schades te kunnen blijven vergoeden, verhoogt de verzekeraar de premies. De premie voor deze verzekering wordt geïndexeerd met 1%. Tevens worden de polisvoorwaarden aangepast naar de nieuwste versie.

A217 / A226 / A417 – Woonhuis, Inboedel en Aansprakelijkheid voor Particulieren

Premiewijziging
De verzekeraar gebruikt de premie-inkomsten om schades te kunnen vergoeden. Het bedrag dat de afgelopen periode aan premies werd ontvangen blijkt onvoldoende te zijn om de schadelast te kunnen dragen. Om ook in de toekomst schades te kunnen blijven vergoeden, verhoogt de verzekeraar de premies. De premie voor deze verzekering wordt geïndexeerd met 1%.

A230 - Personenauto

Premiewijziging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de personenautoverzekering aan te passen. Letselschades nemen toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premiewijziging nodig. De premie voor de WA-dekking van uw personenautoverzekering wordt daarom verhoogd met 5% en de (beperkt) Cascodekking wordt verhoogd met 3%. Uw nieuw premie vindt u op uw factuur. De aanpassing van de premie is afhankelijk van uw aantal schadevrije jaren danwel een geclaimde schade in het afgelopen jaar.

A310 - Woonhuis, Inboedel en Aansprakelijkheid voor Particulieren

Premiewijziging
Dit product wordt omgezet naar een andere productlijn. Dit is de productlijn Gemak en Zeker van AssuradeurenGilde. Hierop zijn nieuwe polisvoorwaarden van toepassing. Echter heeft u de eerste 12 maanden wel een gelijkwaardige dekking.  De premie voor de woonhuis- en inboedelverzekering worden verhoogd met 7,5%.

A310 - Scootmobiel

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de scootmobielverzekering aan te passen. De premie voor de WA-dekking wordt verhoogd met gemiddeld 10%. De premie voor de Cascodekking wordt verhoogd met 2%.

A310 – Camper, Caravan en Watersport

Premiewijziging 
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de camper-, caravan en watersportverzekeringen aan te passen. De premie wordt verhoogd met 2%.

A310 – Motor en Oldtimer

Premiewijziging
Door een toenemende schadelast zijn wij genoodzaakt de premie voor de motor en oldtimerverzekeringen aan te passen. De premie voor de motorverzekering wordt verhoogd met 2%. De premie voor de oldtimerverzekeringen worden verhoogd met 1%.

A310 – Ongevallen en Rechtsbijstand

Aanpassing polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van de ongevallen- en rechtsbijstandverzekering worden geactualiseerd naar de nieuwste versie.

V011 - Rechtsbijstand

Premiewijziging

De premie voor de particuliere producten wordt geïndexeerd met 3,5 %. Daarnaast heeft ARAG de premie van de flexpolis verhoogd met 10%. De premieverhoging komt voort uit de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening.