Fraudebeleid

Verzekeringen is een kwestie van vertrouwen!

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Assuradeuren Gilde b.v.. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen.

Wat is de definitie van verzekeringsfraude:
Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of in geval van levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft conform de polisvoorwaarden.

Voorbeelden van verzekeringsfraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij Fraude op:

 • verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen die speciaal zijn ingericht om fraude te detecteren
 • de markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (Fraude Informatie Systeem Holland oftewel FISH) dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt

Maatregelen die worden getroffen bij fraude als er sprake is van fraude:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd
 • Opzegging van de verzekering.
 • Uitsluiting van verzekeren in de toekomst.
 • Assuradeuren Gilde  meldt fraude aan de Stichting CIS die het incidentenregister bijhoudt. Dit register wordt door alle verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.stichtingcis.nl
 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie.

Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dat willen wij natuurlijk voorkomen en daarom doen wij aan fraudebestrijding.